Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 4/7/2011

2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη προσωπικού (Β’ ανακοίνωση), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Μοναστηριακό Συγκρότημα Επισκοπής Σικίνου - Αποκατάσταση Κελιών και Συντήρηση Τοιχογραφιών Αγ. Άννας» ενταγμένου στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%A0%CE%93-0%CE%A7%...

ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 30/6/2011

ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες αρχαιολογικού έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΥΡΙΑΣ (ΔΥΤΙΚΗΣ) ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΤΕΡΑΣ» στο Νομό Χανίων, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013» (συνεχιζόμενο έργο)
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=31481

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού στο Εξωτερικό

Job Opportunities

Job Title: Paper Conservator
Organisation: Bodleian Libraries
Salary: £25,854 - 30,870 p.a.
Type: Full-Time Position
Contract: Fixed-Term for 18 months
Location: Oxford, England
Closing Date: Friday, July 29th, 2011

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.museumjobs.com/jobdetails.php?JobID=6640

Job Title: Book Conservator
Organisation: Bodleian Libraries
Salary: £25,854 - 30,870 p.a.
Type: Full-Time Position
Contract: Fixed term for 2 years
Location: Oxford, England
Closing Date: Friday, July 29th, 2011

Περισσότερες πληροφορίες:

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού στο Εξωτερικό

The Sainsbury Centre for Visual Arts

Job Title: Assistant Conservator
Salary: £19,822 - 22,971 p.a.
Type: Full-Time Position
Contract: 9 months fixed-term
Location: Norwich, England
Closing Date: Friday, August 5th, 2011
Job Ref No: SC1929

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.museumjobs.com/jobdetails.php?JobID=6642

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 28/06/2011

8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού Τ.Ε Συντηρητών για την «Ολοκλήρωση εργασιών – αποκατάσταση τοιχογραφιών του ναού της Αγίας Θεοδώρας Άρτας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 8η Ε.Β.Α.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=31225

ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 24/06/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου «Αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Διονύσου».

Περισσότερες Πληροφορίες:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/tdpeae/ada/4%CE%913%CE%A4469%CE%97%CE%94%CE%...

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 24/06/2011

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Καθολικού Ι. Μονής Παληανής στο Βενεράτο Ηρακλείου» (Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 του ΕΣΠΑ)

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=30872

7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΡΟΥΛΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ"-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=29930

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17/6/2011

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

1. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΝ ΑΓ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ ΠΑΛ. ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%913%CE%97%CE%93-%CE%9A%CE%9E

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΛΙΝΙΑ ΧΛΩΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%913%CE%97%CE%93-%CE%9F%CE%A9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16/6/2011

ΙΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν.ΚΛΙΤΥΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9131%CE%93-%CE%A08

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί