Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 7/10/2021- Τατόι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» του έργου «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076651, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Δ.Σ.Α.Ν.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 5/10/2021- Λευκάδα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5052037.

JOB POSTING Invertebrate Palaeontology Preparation and Database Technician, Τορόντο, πρόσληψη 01/01/2022

COMPANY: Thorsight Solutions
LOCATION: Toronto, ON
TYPE: Full-time
SALARY: $64,080 - $73,234
DESCRIPTION: Invertebrate Palaeontology Preparation and Database Technician

The ROM is home to the second largest invertebrate fossil collections in Canada, with about half a million specimens, including more than 370,000 catalogued specimens. Some of the major highlights and strengths of the collections include:

JOB POSTING: Lead Conservator (Books, Paper and Photographs), V&A, προθεσμία 27/10/2021

Lead Conservator (Books, Paper and Photographs)
Expiry date: 23:59, 27 October 2021
Location: South Kensington
Salary: £39,546 Per Annum
Benefits: Group Personal Pension, Life Assurance Scheme, and other great benefits

JOB Posting : Strasbourg Museums, Naturalia Conservator, προθεσμία 31/10/2021

The museums of the City of Strasbourg are recruiting a Naturalia conservator.

Salary range: from 30000€/anum, depending on the status and experience.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 4/10/2021- Αρχαιολογικός χώρος Βασσών

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ - Για το εν λόγω έργο υπάρχει ξενώνας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Αποκατάσταση Βορειοτέρων Τμημάτων Μακρών Πτερών Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Αποκατάσταση - Ανάδειξη Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών - Φάση Γ» ΜΕ MIS 5033413.

12 month internship in book and/or paper conservation, προθεσμία 22/10/2021

The Heritage Council and the Chester Beatty are pleased to offer a twelve-month internship in book and/or paper conservation. The scheme is co-funded by the Heritage Council and the generous support of the Chester Beatty's Patrons. The internship offers the possibility of professional workplace experience within a prestigious institution.

Details of the internship:

JOB POSTING Frame conservator, National Portrait Gallery, προθεσμία 05/10/2021

Frames Conservator at National Portrait Gallery, London

The National Portrait Gallery houses a unique collection of all forms of portraiture of the people who have made or are currently contributing to British history and culture; the collection is the most comprehensive of its kind in the world. With around 2 million visitors each year and a strong national and international presence through touring exhibitions and special projects, the Gallery is one of the country's most important and popular galleries.
Frame Conservator

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 28/09/2021 - Κέρκυρα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων, στο Αχίλλειο», της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ “ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ” ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (Β΄ ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5050179, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Δ.Σ.Α.Ν.Μ.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί