Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόσληψης Χανιά

ΑΔΑ: ΩΛΣΨ4653Π4-2ΕΚ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» ΠΡΑΞΗΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A3%CE%A84653%CE%A04-2%CE%95%...

Προκήρυξη πρόσληψης Περιστερά Θεσσαλονίκης

ΑΔΑ: 7Χ6Ο4653Π4-ΨΧΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ "ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ".

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A76%CE%9F4653%CE%A04-%CE%A8%CE%A7%CE%9A...

Προκήρυξη πρόσληψης ΙΜ Μεγίστης Λαύρας

ΑΔΑ: ΩΑΩΦ4653Π4-ΚΙ2 - Προκήρυξη προσωπικού ΙΔΟΧ (Ι.Μ.Μεγίστης Λαύρας)

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A9%CE%A64653%CE%A04-%CE%9A%C...

Προκήρυξη πρόσληψης Νικόπολη

ΑΔΑ: 6ΓΚ04653Π4-Χ3Υ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ EΡΓΑTOTEXNIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%9A04653%CE%A04-%CE%A73%CE%A5?inli...

Προκήρυξη πρόσληψης Τήλος

ΑΔΑ: 6Β0Δ4653Π4-ΨΑΙ - Ανακοίνωση για πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού ( 2 Συντηρητών), ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 4 «Επισκευή και Συντήρηση της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Τήλου» της Πράξης «Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου» με κωδ. ΟΠΣ 5007721 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%920%CE%944653%CE%A04-%CE%A8%CE%91%CE%99...

Προκήρυξη πρόσληψης Θεσπρωτία

ΑΔΑ: 6ΦΟΜ4653Π4-7ΨΥ - Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές σωστικές εργασίες» της πράξης «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου – Β΄ Φάση (ολοκλήρωση)"

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%9F%CE%9C4653%CE%A04-7%CE%A8%CE%A5...

Προκήρυξη πρόσληψης Θέατρο Γιτάνων (χωρίς παράταση)

ΑΔΑ: ΩΥΝΦ4653Π4-ΕΦ7 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (χωρίς παράταση)

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9D%CE%A64653%CE%A04-%CE%95%C...

Προκήρυξη πρόσληψης Θέατρο Γιτάνων

ΑΔΑ: 6ΦΦΥ4653Π4-ΛΣ7 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A6%CE%A54653%CE%A04-%CE%9B%CE%A37...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Αρχαία Πέλλα

ΑΔΑ: Ψ9ΕΝ4653Π4-103 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ»

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%95%CE%9D4653%CE%A04-103?inline=true

Προκήρυξη πρόσληψης

ΑΔΑ: 6ΠΘΑ4653Π4-ΕΣΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΣΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ-Β΄ΦΑΣΗ".

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%98%CE%914653%CE%A04-%CE%95%CE%A3%...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί