Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόσληψης Δήμος Παγγαίου

ΑΔΑ: ΩΥΡΨ4653Π4-ΣΜ4 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005589 ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A1%CE%A84653%CE%A04-%CE%A3%C...

Προκήρυξη πρόσληψης Χανιά

ΑΔΑ: ΩΛΣΨ4653Π4-2ΕΚ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» ΠΡΑΞΗΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A3%CE%A84653%CE%A04-2%CE%95%...

Προκήρυξη πρόσληψης Περιστερά Θεσσαλονίκης

ΑΔΑ: 7Χ6Ο4653Π4-ΨΧΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ "ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ".

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A76%CE%9F4653%CE%A04-%CE%A8%CE%A7%CE%9A...

Προκήρυξη πρόσληψης ΙΜ Μεγίστης Λαύρας

ΑΔΑ: ΩΑΩΦ4653Π4-ΚΙ2 - Προκήρυξη προσωπικού ΙΔΟΧ (Ι.Μ.Μεγίστης Λαύρας)

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A9%CE%A64653%CE%A04-%CE%9A%C...

Προκήρυξη πρόσληψης Νικόπολη

ΑΔΑ: 6ΓΚ04653Π4-Χ3Υ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ EΡΓΑTOTEXNIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%9A04653%CE%A04-%CE%A73%CE%A5?inli...

Προκήρυξη πρόσληψης Τήλος

ΑΔΑ: 6Β0Δ4653Π4-ΨΑΙ - Ανακοίνωση για πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού ( 2 Συντηρητών), ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 4 «Επισκευή και Συντήρηση της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Τήλου» της Πράξης «Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου» με κωδ. ΟΠΣ 5007721 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%920%CE%944653%CE%A04-%CE%A8%CE%91%CE%99...

Προκήρυξη πρόσληψης Θεσπρωτία

ΑΔΑ: 6ΦΟΜ4653Π4-7ΨΥ - Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές σωστικές εργασίες» της πράξης «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου – Β΄ Φάση (ολοκλήρωση)"

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%9F%CE%9C4653%CE%A04-7%CE%A8%CE%A5...

Προκήρυξη πρόσληψης Θέατρο Γιτάνων (χωρίς παράταση)

ΑΔΑ: ΩΥΝΦ4653Π4-ΕΦ7 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (χωρίς παράταση)

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9D%CE%A64653%CE%A04-%CE%95%C...

Προκήρυξη πρόσληψης Θέατρο Γιτάνων

ΑΔΑ: 6ΦΦΥ4653Π4-ΛΣ7 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A6%CE%A54653%CE%A04-%CE%9B%CE%A37...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Αρχαία Πέλλα

ΑΔΑ: Ψ9ΕΝ4653Π4-103 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ»

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%95%CE%9D4653%CE%A04-103?inline=true

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί