Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόσληψης Λέσβος

ΑΔΑ: 6ΚΔΤ4653Π4-Γ2Β - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%94%CE%A44653%CE%A04-%CE%932%CE%92...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Κύθνος

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Μετατροπή του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στη Χώρα Κύθνου σε Αρχαιολογικό Μουσείο και έκθεση της αρχαιολογικής συλλογής» του έργου «Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου», που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

ΑΔΑ 6ΤΦ44653Π4-ΘΡ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A644653%CE%A04-%CE%98%CE%A17?inli...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24/10/2017

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝAΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΈΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚH ΑΝΑΣΚΑΦΙKH EΡΕΥΝΑ ΡΩΜΑΪΚHΣ ΟΙΚIΑΣ ΜΕ ΠΕΡIΣΤΥΛΗ ΑΥΛH, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚO ΧΩΡΟ ΑΠΤΕΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/78434653%CE%A04-7%CE%A9%CE%A5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝA ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗ- ΆΜΕΣΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΕΗ (ΣΠΙΤΙ ΔΕΣΠΟΤΗ) ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για το υποέργο 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙEITAI ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ (ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΚΑΦΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%9D%CE%A54653%CE%A04-%CE%9A%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΧΙΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%96%CE%974653%CE%A04-%CE%9B9%...

Προκήρυξη Δελφοί

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών και ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» υποέργο 1 στην Σ.Α.Ε.Π. 066 με κωδικό 2014ΕΠ06600000 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδος με υλοποίηση από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Φωκίδος με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

ΑΔΑ: Ω5ΨΛ4653Π4-Χ2Μ

Προκήρυξη πρόσληψης Δρήρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΡΗΡΟΥ»

ΑΔΑ : 7ΞΥΠ4653Π4-ΨΙ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9E%CE%A5%CE%A04653%CE%A04-%CE%A8%CE%992...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 12/09/2017

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ME ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ".
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9A%CE%A4%CE%954653%CE%A04-%CE...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί