Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Θεσπρωτία

ΑΔΑ: 64ΓΣ4653Π4-5ΤΨ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)»ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%93%CE%A34653%CE%A04-5%CE%A4%CE%A8?inli...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Λέσβος

ΑΔΑ: 6ΟΔΤ4653Π4-ΝΨ8 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ»

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%94%CE%A44653%CE%A04-%CE%9D%CE%A88...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΔΑ: 6Ε994653Π4-ΧΒ8 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΙΜΑΡΕΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95994653%CE%A04-%CE%A7%CE%928?inline=true

ΟΑΕΔ κοινωφελής εργασία- Θέσεις συντηρητών ΤΕ

ΟΑΕΔ κοινωφελής εργασία – Η κατανομή των 7.180 θέσεων ανά δήμο και ειδικότητα

http://www.e-dimosio.gr/ergasia/kinofelis-ergasia/125887/oaed-kinofelis-...

2 Θέσεις Συντηρητών στην Καρδίτσα
2 Θέσεις Συντηρητών στην Ξάνθη

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Χανιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3o ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ– ΤΟΠΟΛΙΑ– ΜΥΛΟΙ– ΕΛΟΣ– ΒΑΘΗ- ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΗΘΓ4653Π4-4Θ1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%98%CE%934653%CE%A04-4%CE%981...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες σύνταξης μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης όλων των μορφολογικών στοιχείων του Μεγάρου Καποδίστρια»

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να προβεί άμεσα στην ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης όλων των μορφολογικών στοιχείων του Μεγάρου Καποδίστρια (επιχρίσματα, τοιχογραφίες, οροφογραφίες, ξύλινα, λίθινα, γύψινα και μεταλλικά στοιχεία) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για το έργο «Υπηρεσίες σύνταξης μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης όλων των μορφολογικών στοιχείων του Μεγάρου Καποδίστρια».

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη του Διαγωνισμού καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Νάξος

ΑΔΑ: 60ΨΗ4653Π4-ΗΑΟ - Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση υποδομών και αποκατάσταση στα μνημειακά κελύφη της νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου – Δημιουργία της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου» του έργου «ΝΗΣΙΔΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ», που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Κυνουρία

ΑΔΑ: 734Ω4653Π4-ΒΜΠ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ/Β΄ΦΑΣΗ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Χανιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΜΌΝΙΜΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΏΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΊΟΥ ΧΑΝΊΩΝ» ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» ΠΡΑΞΗΣ «ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΜΌΝΙΜΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΝΈΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΥΣΕΊΟΥ ΧΑΝΊΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΑΠΟΘΗΚΏΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΧΔΕ4653Π4-1ΨΣ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%94%CE%954653%CE%A04-1%CE%A8%...

Προκήρυξη πρόσληψης Κομοτηνή

ΑΔΑ: ΩΥ624653Π4-Ζ12 - Ορθή Επανάληψη ως προς την ημερ. Παραρτήματος Γλωσσομάθειας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΙΜΑΡΕΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5624653%CE%A04-%CE%9612?inline=true

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί