Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 08/02/2011

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Αρχαιολογική έκθεση Casa Romana στην Κω (ΕΣΠΑ)» για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών (Συνεχιζόμενο Έργο ).

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B1%CE%93-7%CE%A5

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 03-07/02/2011

1) Πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για τις ανάγκες εκτέλεσης του αρχαιολογικού έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Λυκείου του Αριστοτέλους»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%A1%CE%93-%CE%A34

2) Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%93-%CE%9F%C...

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 01-03/02/2011

Λ' ΕΠΚΑ
Πρόσληψη ωρομισθίου επιστημονικού προσωπικού για την εκτέλεση της επείγουσας σωστικής ανασκαφής του έργου με τίτλο «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του Αλιάκμονα, Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, της ΕΗ Α.Ε.». για της ανάγκες της Λ΄ΕΠΚΑ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%A1%CE%93-1%CE%93

ΥΣΜΑ

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 24-27/01/2011

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:
- Προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ε65» (Μεγάλο Έργο και Συνεχιζόµενο)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9198%CE%93-%CE%9C8

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 07/12/2010

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%99%CE%A63%CE%93-%CE%96%CE%A0

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 30/11/2010

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9901%CE%93-%CE%9C%CE%96

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 22/11/2010

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΘΣ
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9906%CE%93-0

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 16/11/2010

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%990%CE%A0%CE%93-%CE%A84

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%990%CE%A0%CE%93-%CE%9A%CE%94

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 10/11/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (6 ΕΙΔ.ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ, 1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ, 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΗ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤ ΕΠΚΑ.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%99%CE%975%CE%93-8%CE%92

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 02-04/11/2010

1. Γ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για τις ανάγκες εκτέλεσης του αρχαιολογικού έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Λυκείου του Αριστοτέλους.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%99%CE%97%CE%A4%CE%93-%CE%A1%C...

2. Ε Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΕΙΔΙΚ. ΑΡΧ/ΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΗΣ Ε΄ ΕΠΚΑ, 6189/26-10-2010
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%99%CE%97%CE%98%CE%93-%CE%A18

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί