Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ) . Εφεξής οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων του Υπουργείου Πολιτσιμού αναρτώνται στην παρακάτω ιστοσελίδα:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον όλες οι προκηρύξεις-διαγωνισμοί ανακοινώνονται στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr.

1. ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ6099/21-10-2010)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%93-%CE%A5%C...

2. ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ 5635 26.10.2010)

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 06/10/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ΛΔ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 4211/27-09-10).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=41013

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 01/10/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην 14η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 2694/27-09-10).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40886

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 30/09/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην ΚΕ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 5125/23-09-10).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40836

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 13-14/09/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (Αρ. Πρωτ: 3078/86064/09-09-2010)
2. 8η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 5826/08-09-10)
3. ΙΕ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 3984/08-09-10)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40472
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40374

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 09/09/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (Αρ. Πρωτ: 3016-83887/06-09-10).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40341

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 06/09/2010

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση-ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και περιοχής της-Β΄φάση»
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του ΤΔΠΕΑΕ πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=242

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 03/09/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην ΙΗ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 31.08.2010/3393).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40140

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 01/09/2010

Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου: «Μουσειολογική – Μουσειογραφική Μελέτη του Νέου Μουσείου Πατρών».
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του ΤΔΠΕΑΕ πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=241

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί