Δημόσια διοίκηση

Επικαιροποίηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ του ΥΠΠΟΑ

Στις 16/6/2021 εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλες της υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ από το Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας, σύμφωνα με το οποίο οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που κατατίθενται από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να είναι έγκυρες θα πρέπει να σε αυτές αυστηρά να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Νομοθεσία: 

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΠΔ164-2004)

Περίληψη του διατάγματος θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Άδεια ανάληψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου (Ν_2557/1997 & Ν_4152/2013)

Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του Ν.2557/1997 σχετικά με την άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου αντικαταστάθηκε από την υποπαράγραφο Ε7 του N 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/ 09-05-2013) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".

Περίληψη του κειμένου θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Προσλήψεις δημοσίου (3051-2002)

Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων του δημοσίου.
Περίληψη του νόμου θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Νομοθεσία: 

Καθορισμός προβληματικών περιοχών (2085-1992)

Ορισμός παραμεθόριων περιοχών. Περίληψη του κειμένου θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Εγγραφή στο RSS - Δημόσια διοίκηση