Εκπαίδευση

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Στο άρθρο 75, παράγραφος 5, αναφέρεται ότι οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων έχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με τους πτυχιούχους του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Τα δύο προαναφερθέντα τμήματα των Τ.Ε.Ι. είναι πλέον ισότιμα και αντίστοιχα.

ΦΕΚ 639/Β/21-4-2015

ΦΕΚ αντιστοίχισης της Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος TE της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της
Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας.

Νομοθεσία: 

Νόμος για τα μεταπτυχιακά

Μήνυμα του Προϊστάμενου του τμήματος ΣΑΕΤ σχετικά με το προσχέδιο νόμου για τα μεταπτυχιακά των ΤΕΙ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ "ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"

Νομοθεσία: 

Εκπαίδευση συντήρησης και επαγγελματικά δικαιώματα στην Ευρώπη (ENCORE-2003)

Περίληψη του κειμένου θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ (ΠΔ386-1989)

Περίληψη του διατάγματος θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Επαγγελματικά δικαιώματα ΙΕΚ, ΤΕΕ (ΠΔ73-2002)

Περίληψη του διατάγματος θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Νόμος Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (3328-2005)

Αυτός είναι ο νόμος ίδρυσης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης).
Περίληψη του νόμου θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Νομοθεσία: 
Εγγραφή στο RSS - Εκπαίδευση